> AISA Nederland  > Actie

Actie

Programma 4 juni 2016: Werelddag van het Samen Leven

Heel Almere heet u van harte welkom op de Werelddag van het Samen Leven en bij de opening van het Huis van Vrede waarin u veel mensen en werelden zult ontmoeten en ontdekken van verschillende achtergronden, religies en levensbeschouwingen. Een dag dat in het teken staat van het Verlangen naar Vrede en de officiële opening van het Huis van Vrede.

Program_4juni.pdf

   Afdrukken Afdrukken   

Arie Boomsma steunt Huis van Vrede

 

   Afdrukken Afdrukken   

FILM: Vrouw aan het Woord, Islam

Zaterdag 26 December om 12:00uur op NPO2 (deel 1), bij de MOdoc van de Moslim Omroep
Zondag 27 December om 15:30uur op NPO2 (deel 2)
(klik op de afbeelding voor de verwijzing naar de website van de moslimomroep)

Het vrouwelijke in de islam is een thema vol vragen, misverstanden, veroordelingen, harde kritiek, waarheden en tot slot fabeltjes. Kortom een gevoelig en interessant verhaal die ons allen direct en indirect in het leven raakt. 
De situatie van de vrouw in de islamitische wereld, met al zijn verschillende facetten, is vaak ter kwestie gesteld. Wat weten we er nou echt over?  Is er ergens een model voor een man-vrouw verhouding in de samenleving dat rechtvaardiger, solidair en gelijkwaardiger is? 

AISA-NGO heeft in 2014 het internationale congres voor het vrouwelijke georganiseerd in Algerije. Het doel van het congres was een nieuw licht te werpen op de islamitische geschiedenis, maatschappij, spiritualiteit in het licht van het vrouwelijke. Veel landen in de islamitische wereld hebben een cultuur opgebouwd die de vrouw systematisch achterstelde, beperkt en verlamd in economisch, sociaal en politiek opzicht. Terwijl de geschiedenis van de islamitische wereld ons juist laat zien dat er ontzettend veel vrouwen een invloedrijke rol hebben gespeeld. Waar komt het verval vandaan? Is het een religieus probleem, een culturele, sociale of politieke? Interessante sprekers geven daar hun antwoorden op. Verschillende antwoorden, verschillende perspectieven.

Vragen zoals:Hoe komt het dat de status van de vrouw in vele islamitische en niet-islamitische landen nog altijd ondergeschikt is? Waar is de vrouw in de geschiedenis van de islamitische wereld, het lijkt alsof ze eruit is weggewist. Wat maakt het nou lastig om om een dialoog te voeren tussen feministen, professionele religieuzen, religieuze leiders, politici over de positie van de vrouw. Dat zijn allemaal vragen die worden belicht en beantwoord door wijzen, feministen, theologen, politici, geleerden, psychologen en academici.

 

 

   Afdrukken Afdrukken   

Vier de Aarde

 

Klik: Aanmelding

Conferentie rond het thema: Vier de Aarde !undefined

 

‘Wat inspireert ons bij onze zorg voor de aarde- een interreligieuze ontmoeting’

 

Datum en Tijd: Zondag 28 juni, tussen 14uur tot 21uur 

Locatie: Cultuurcentrum ‘De Zalen’, Riouwstraat 1, Den Haag (www.dezalen.nl)

Twee conferenties vinden plaats in het nieuwe cultuurcentrum ‘De Zalen’. Samen willen de organisatoren een platform bieden aan een divers publiek voor uitwisseling van ideeën omtrent het omgaan met de aarde. Met het oog op de toekomst van onze mondiale samenleving en nieuwe generaties. De sprekers brengen voorbeelden in, van hoe het ànders kan. De workshopleiders gaan met de deelnemers in gesprek of bieden door hun werkwijze een beleving van het thema met film, beweging, dialoog of rituelen. 

 

‘Vier de Aarde!’ wordt  georganiseerd in het kader van het Internationaal Jaar van de Bodem, in Den Haag,  ‘Stad van Vrede en Recht’.

 

Meld u hier aan: Aanmelding

   Afdrukken Afdrukken   
Lees verder

Forum :: Samen Leven 2013

Dit forum brengt mensen bij elkaar die zich inspannen voor een betere samenleving voor inspiratie - uitwisseling - teamwork.

Op deze dag wordt het thema “Samen Leven” vanuit diverse invalshoeken belicht. De sprekers, panelleden en deelnemers met verschillende achtergronden zullen hun visie delen en voorstellen voordragen ten behoeve van een betere samenleving.

 

   Afdrukken Afdrukken   
Lees verder

Vijf minuten over de Koran

AISA-NGO-lid verteld bij de Moslim Omroep over het werk van AISA-NGO en zijn persoonlijke relatie met de Koran. De Koran als catalysator voor vrede en Samen Leven.
 

 

   Afdrukken Afdrukken   

Video: Religieuze vrijheid in het digitale tijdperk

De International Association for Religious Freedom (IARF) organiseerde augustus 2014 een internationaal congres voor religieuze vrijheid in het digitale tijdperk.


IARF heeft door het organiseren van dit congres in Birmingham meer dan driehonderd mensen bij elkaar gebracht vanuit alle hoeken van de wereld. Als u meer wilt weten over deze organisatie, opgebouwd uit verschillende achtergronden, die zich al meer dan honderd jaar  inzet voor religieuze vrijheid, dan kunt u deze website bezoeken: www.iarf.net

In deze tien minuten durende reportage, gemaakt door Hans Katib, kunt u een impressie waarnemen van het congres. Deelnemers van AISA-NGO waren ook aanwezig, ze hebben o.a. een conferentie gegeven over de rol van het vrouwelijke voor het 'betere samen leven'. 

 
   Afdrukken Afdrukken   

Eerste Bouwsteen voor het Huis van Vrede

Almere, 28 februari 2016- Een reportage van Omroep Flevoland, gedurende de feest van het leggen van de Eerste Bouwsteen voor het Huis van Vrede. U ziet enkele van de meer dan honderd bezoekers, betrokkenen, initiatiefnemers en vrijwilligers aan het woord op deze prachtige dag. Locoburgemeester Froukje de Jonge heeft samen met een groepje kinderen de eerste bouwsteen mogen leggen. Meer dan dertig verschillende organisaties, verenigingen en instanties vanuit het hele land waren aanwezig. O.a. Stad en Natuur Almere, Gemeente Almere, Scouting Nederland, URI, IARF, RvV, meer dan 30 jongeren die deze dag hebben mogelijk gemaakt samen met meer dan 20 verschillende mannen en vrouwen. Allen hebben ze zich onbaatzuchtig in de bittere kou des ochtends ingezet om deze dag het beste te bieden. 

Mocht u meer informatie willen verkrijgen met betrekking tot de technische en financiele realisatie van dit project: U bent van harte welkom om dat overlegd te krijgen. Dat kan via ons contact-knop op deze website.


 

 

 

 

   Afdrukken Afdrukken   

Sous rubrique

Vul hieronder het gewenste donatiebedrag in - en klik nadien op de IDeal-knop om te doneren ten behoeve van het Huis van Vrede: