Soefisme

Het innerlijk leven, uit het boek: Soefisme hart van de Islam

Het innerlijk leven

De tarîqa helpt ons om het moment in God te beleven. De wereld is een afspiegeling van onze innerlijke toestand. Daarom is het dat als we vreugdevolle momenten beleven heel onze omgeving mooi en harmonieus lijkt en dat de moeilijkheden verkleinen. En als onze innerlijke wereld verstoord is lijkt de wereld ons gewelddadig, onsamenhangend en contradictorisch. In feite zijn het dus onze innerlijke staten die de buitenwereld z'n kleur geven. Als we dan onze innerlijke wereld omvormen wordt ook de buitenwereld om ons heen gewijzigd: de bewustwording die we beleven veroorzaakt immers een straling om ons heen. Als we vergevingsgezind, zacht, medevoelend en vreugdevol handelen, dan verspreiden we een kracht van welzijn om ons heen. Natuurlijk is dat moeilijk te begrijpen voor al wie niet opnieuw werd aangesloten op die Eenheid.

Maar die werkelijkheid is nooit voorgoed verworven. Ze komt en ze gaat en laat zich nooit insluiten. Het is een onophoudelijke zoektocht. Op die manier stelt God ons op de proef en voorkomt Hij dat we ten prooi vallen aan de hoogmoed van ons ego dat, zodra het zich ergens superieur voelt en denkt dat het die Eenheid heeft gerealiseerd, zichzelf gaat bewierroken. Die beproevingen worden ons toegestuurd om innerlijke zuivering en groei mogelijk te maken. In de beproeving is het dat we rijpen, anders zou er geen innerlijk werk meer worden verricht. Terzelfder tijd is de zuivering een ont-sluiering want zij verwijdert alles wat overbodig is, alle onzuiverheden die nog bovendreven op dat edele metaal: het wezen. Dankzij de zuivering gaat de mens zichzelf duidelijker zien. Als we denken dat we gerealiseerd zijn en het doel bereikt hebben, staan we in feite stil. Terwijl we, zolang we in de wereld zijn, aan die innerlijke ‘Aanwezigheid’ de mogelijkheid moeten bieden haar vruchten af te werpen door een onophoudelijk komen-en-gaan, net zoals de golven van de zee die elkaar opvolgen, verdwijnen en weer opduiken terwijl het volume van de zee steeds hetzelfde blijft.

 

Bron: Soefisme, hart van de Islam. Uitgeverij Altamira Brecht.

   Afdrukken Afdrukken   
Andere artikels in dit onderwerp:

Vul hieronder het gewenste donatiebedrag in - en klik nadien op de IDeal-knop om te doneren ten behoeve van het Huis van Vrede: