Wat kun jij doen

Radio-interview: Bouw mee aan het Huis van Vrede

Uw donaties zijn welkom op de volgende rekening: (ANBI- Fiscaal aftrekbaar)

NL 26 ABNA 04 73 15 59 07 ten name van AISA-NGO o.v.v. Huis van Vrede

Het Huis van Vrede onderscheidt zich van andere ruimtes in Almere vanwege het open karakter en de diversiteit aan activiteiten van kunst, cultuur, maatschappij en natuur. Het Huis heeft tot doel meer sociale harmonie te realiseren tussen mensen met een  verschillende achtergrond, leeftijd ,sociaal economische status en levensbeschouwing.

Ook is het Huis de basis voor de scoutingactiviteiten van scouting de Cirkel. 
De scouting heeft tot doel om kinderen te leren samenwerken, respect te hebben voor anderen en om hen zelfvertrouwen te bieden. De kinderen ontwikkelen zich door middel van de diverse activiteiten tot zelfstandige mensen en ze krijgen de ruimte om te ontdekken en te leren.

Het zijn de mensen die van een huis een thuis maken. Het Huis van Vrede is uniek, omdat het een plek is waar mensen en organisaties samenkomen die zich inzetten voor meer wederzijds begrip, meer emancipatie en culturele ontplooiing. Hierdoor brengt het Huis deze mensen en krachten samen, zodat zij de samenleving verrijken met positieve daden en inzichten. Het vrijwillig inzetten voor betere samenleving wordt een organische verlengde van de bewoners van Vrede.

 Het Huis bevordert initiatieven ten behoeve van het algemeen welzijn. Als er thema’s zijn waar de samenleving tegenaan loopt dan initieert het Huis evenementen die de maatschappelijke problemen belicht met als doel tot duurzame oplossingen te komen in het belang van een cultuur van vrede. 

 

Hieronder kunt u het interview beluisteren over het Huis van Vrede. Voorzitter Mohamed Amine Touhami voert het woord.

   Afdrukken Afdrukken   

Vul hieronder het gewenste donatiebedrag in - en klik nadien op de IDeal-knop om te doneren ten behoeve van het Huis van Vrede: