Pers

''Onwetendheid mag nooit het ondraaglijke verantwoorden!"

Persbericht_CharlieHebdopdf.pdf

''Onwetendheid mag nooit het ondraaglijke verantwoorden!"


Parijs, 7 januari 2015 - "Niets kan de gruwelijke misdaad rechtvaardigen die werd gepleegd tegen de 

undefined

journalisten van “Charlie Hebdo” in Parijs vandaag " zei Sjeik Khaled Bentounes, de spirituele leider van de ‘Alawiyya soefi-orde. "Islam is een religie van vrede en niet van geweld. Wij mogen het ondraaglijke niet door onwetendheid rechtvaardigen. Wij zullen nooit toestaan dat zulke daden van een ongekende barbarij in haar naam worden gepleegd. De Islam die door de overgrote meerderheid van de moslims in de wereld wordt beleefd, heeft niets te maken met deze daden die in strijd zijn met de fundamentele waarden van de religie.

De vereniging AISA NGO Internationaal en al haar leden betuigen hun meest oprechte deelneming aan de families van de slachtoffers en uiten hun intense mededogen. "Wij sluiten ons aan bij alle stemmen in Frankrijk en over de hele wereld om deze gruwelijke daden te veroordelen en wij roepen op samen al onze krachten te bundelen om de waarden van onze samenleving te verdedigen. Het is immers de essentie van onze samenleving zelf die hier wordt aangetast” aldus de Voorzitter van AISA NGO Internationaal, dhr. Hamid Demmou.

Vanavond, roept Sjeik Bentounes alle burgers van de hele wereld op tot een moment van stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van dit bloedbad. "Vanavond denken wij allemaal samen aan deze slachtoffers die hun leven hebben gewijd aan de vrijheid van meningsuiting. Laten wij de wereld eraan herinneren dat het verlangen naar vrede nog nooit zo groot is geweest en dat wij samen moeten handelen om een werkelijke cultuur van vrede in het leven te roepen" waren zijn woorden en hij stelde het volgende gebed tot God voor:

"Mijn God, ik richt me tot U door alle harten en het totale bewustzijn heen, aanwezig in ieder van Jouw schepsels om ons te bevrijden van de hoogmoed, van de verwaandheid en van de moorddadige krankzinnigheid die in ieder van ons schuilt. Moge dit gebed tot U komen als een offer voor al degenen die in nood met alle kracht hun hoop op U hebben gesteld en die, volgens Uw wil, in alle broederlijkheid en vrede het heilige goed wensen te delen en te beleven dat U ons hebt verleend: het leven."

 

Klik hier voor het persbericht in PDF: 

Persbericht_CharlieHebdopdf.pdf

   Afdrukken Afdrukken   

Vul hieronder het gewenste donatiebedrag in - en klik nadien op de IDeal-knop om te doneren ten behoeve van het Huis van Vrede: