What about a social and sustainable economy?

Pakhuis de Zwijger Sessie: Economie van Vrede

ECONOMIE VAN VREDE 
Op 30 november hebben we samen met Our New Economy van De Grote Transitie een talk georganiseerd in Pakhuis de Zwijger over de Economie van Vrede.

Vooraf aan de talk met Gunter Pauli en Cheikh Khaled Bentounes, is er met hen afzonderlijk een interview afgenomen.

Het interview met Cheikh Khaled Bentounes is Frans gesproken, maar met Engelse Ondertiteling.

Deze films zijn mede mogelijk gemaakt door Our New Economy. Bijzondere dank gaat uit naar Esther Somers, voorzitter van Our New Economy en tevens moderator van de talks! 

 

--------

Aankondiging

Op 30 november 2018 zullen Gunter Pauli en Sheikh Khaled Bentounes een conferentie geven in Pakhuis de Zwijger over een duurzame en sociale economie. Deze vindt plaats van 19:30uur tot 22:00uur.

Doelstelling is om deze vorm van economie, de circulaire economie, te inspireren en betekenis te geven. De circulaire economie is meer dan alleen een vindingrijke manier om duurzamer om te gaan met aardse hulpbronnen. Het is bovenal een menselijke ethiek gestoeld op universele waarden.

De sociale, ecologische en economische crisissen dwingen ons als mensheid om de fundamenten van onze economie te herzien. Het samen leven in vrede staat namelijk op het spel.

Klik hier voor meer informatie: 30novbook2018.pdf

 

Klik hier om je aan te melden: https://dezwijger.nl/programma/de-blauwe-economie-circulair-en-solidair


Gunter Pauli en sjeik Khaled Bentounes: Economie van Vrede

Lokatie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Tijdstip: 1930-2200

Gunter Pauli en sjeik Khaled Bentounes spreken over de sociale en duurzame economie waar zij aan werken als alternatief voor de huidige economie die tot grote ongelijkheden leidt en zodoende tot ecologische tragedies, menselijke conflicten en oorlog. Een solidaire economie is een duurzame economie waar het samen leven in vrede kern-uitgangspunt is: welvaart en welzijn gelijkmatig delen over alle mensen van de wereld. In harmonie met de natuur.

 

Meld u aan via deze link: https://dezwijger.nl/programma/de-blauwe-economie-circulair-en-solidair


Hamza Kailani Forum 4 november 2018

Hamza Kailani Forum 4 november 2018

Van harte willen wij u uitnodigen voor de eerste bijeenkomst van het Hamza Kailani Forum voor het Samenleven in Vrede. Jaarlijks hopen we rond de geboortdag van Hamza een bijeenkomst te organiseren waarin we, in zijn geest, verder gaan met zijn werk van verbinding en vrede.

Omdat het de eerste keer is dat een dergelijke bijeenkomst georganiseerd wordt, zullen we enerzijds stil staan bij de persoon van Hamza; zijn werk en zijn drijfveren. Anderzijds willen we deze dag samen op zoek gaan naar wat het forum zou kunnen betekenen: Hoe kan het Hamza Kailani Forum praktisch gaan bijdragen aan een Samenleven in Vrede? Er zullen sprekers zijn uit de 3 monotheïstische tradities (Jodendom, Christendom en Islam), maar er zal ook gelegenheid zijn met elkaar in gesprek te gaan en eigen ideeën en inzichten naar voren te brengen.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op zondag 4 november a.s. in het Huis van Vrede in Almere. De ontvangst is vanaf 13.30; het programma loopt van 14.00 – 17.00 met een evt. uitloop tot 17.30. Nadere info m.b.t. (openbaar) vervoer, locatie en programmering volgen in oktober.

U kunt zich alvast opgeven voor deze bijeenkomst via KailaniForum@gmail.com  Of u Hamza persoonlijk gekend heeft, of dat u zich gewoon verbonden weet met een Samenleven in Vrede; in alle gevallen bent u van harte welkom om mee te komen horen, spreken, denken en doen!

Namens de organisatoren graag tot ziens op 4 november!

Alaeddine Touhami
Francien van Overbeeke-Rippen
Ruth Rozeboom


Toespraak: over de school van vrede

pdfUitgebreideTOESPRAAK ALAEDDINE TOUHAMI OP BIJEENKOMST RELIGIES VOOR VREDE.pdf

 

BIJEENKOMST RELIGIES VOOR VREDE ‘WAAR HOOP BLOEIT’

 

TOESPRAAK VAN ALAEDDINE TOUHAMI

WAT IS EEN VREDESCHOOL

23 juni 2018 Huis van Vrede Almere

 

Waar beginnen we als we het over vredesonderwijs hebben, vredesopvoeding?

Ik denk dat ieder van ons hier aanwezig een sterke wil heeft om bij te dragen aan vrede in de wereld. En ik denk dat we allemaal het verlangen hebben ook die vrede in onszelf waar te maken.

Maar als we dit zo pragmatisch mogelijk willen waarmaken, dan zullen we wellicht toch moeten afstappen van het idee dat vrede alleen maar een verdrag op papier is, dus een gebrek aan conflict, of dat vrede een zweverig iets is, een filosofisch thema.

 

Vertrekkend vanuit de islamitische traditie heeft de vrede een naam, Salaam, een van de 99 schone namen van God. Het zijn geen namen in de zin van roepnamen, maar het zijn eigenschappen, manifestaties of attributen van God. Vrede is dus energie.

Ik moet eerlijk zeggen dat het voor mij met de dag lastiger wordt om te spreken over vrede, omdat ik met de dag tot de pijnlijke conclusie kom dat ik er nog ver van ben in mezelf.

 

Maar er heeft wel een omslag in me plaatsgevonden. Waarom zou ik vrede niet zien als een project dat ik ga waarmaken? Zoals ik een economisch project heb. Ik wil graag een grote banketbakkerij hebben in elke stad. Of ik wil een visafslag hebben.

Nou, ik wil vrede waarmaken in mezelf. Hoe kom ik daar? Daar maak ik een project van. Dan neem ik het serieus. Dan maak ik daar tijd voor, door middel van meditatie, bezinning, door middel van goede werken, zelfbeheersing. En om daar te geraken zal ik tot die tijd een praktische invulling moeten geven aan dit project.

Vrede is voor mij een project. En als we vrede in de samenleving willen waarmaken, dan kunnen we niet ontkomen aan de innerlijke vrede van eenieder. Elk project in de samenleving kan alleen maar levensvatbaar zijn en blijven als het wordt doorgegeven in de opvoeding en in het onderwijs. We kunnen daar niet omheen.

 

Vandaag de dag kunnen we naar de wereld kijken en die veroordelen, slecht vinden, of mooi vinden enzovoort. Maar het is wat het is. Dit is het resultaat van de afgelopen eeuwen. Dit is waar de mensheid vandaag staat. Dus in plaats van ons te beklagen kunnen we zeggen: de mens is tot hier gekomen, dankjewel voor alle moeite. Je moet een gegeven paard niet in de mond kijken, toch? Maar ik ga nu verder. Wat ga ik vandaag doen? Wat ga ik morgen doen? Dan verandert mijn houding. Op die manier kan ik het beste uit het paard halen van wat er in zit. De smid zal hier en daar nog zijn werk moeten doen, er is een borstel nodig, nieuwe voeding of iets anders... maar dan weet ik waar het op staat. Er is geen tijd meer voor beklag, voor analyses.

 

Vandaag de dag zijn er ook initiatieven in het onderwijs. Al in de jaren 60 werd over vredesonderwijs gesproken. Ook Maria Montessori vertelde zo’n kleine honderd jaar geleden al over vrede in het onderwijs. En eigenlijk hebben alle profeten en wijzen ons onderwezen hoe we dichter bij vrede kunnen komen.

Wellicht hebben we nog de illusie dat we wachten op een nieuwe Gandhi die gaat opstaan of een Martin Luther King, een leider, een herder die het volk, de schaapjes zal leiden naar het beloofde land, naar vrede. Die tijd is voorbij.

Vandaag de dag zal ieder van ons die keuze in zichzelf moeten maken van: waartoe zet ik mijn gaven van het leven, van het bewustzijn, van mijn kracht, van mijn middelen in? Waarvoor zet ik het in? Die keuze maak ik. Dan komen we een stap verder.

 

Hoe gaan we dat praktisch maken in het onderwijs? Er is al heel veel over gezegd in het onderwijs. Er zijn nu methoden waarin bijvoorbeeld meer empathie in het onderwijs wordt toegepast. Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld wel wat in zit als leerlingen niet worden gestraft als ze elkaar helpen bij een proefwerk. Als je dat afstraft, straf je eigenlijk behulpzaamheid af. In het dagelijks leven is het toch ook zo dat we af en toe weleens geholpen willen worden door een collega? Dat gebeurt ook.

 

In het bedrijfsleven zie je echter steeds dat je het zelf moet doen, je moet niet laten zien dat je hulp nodig hebt. Want dan word je bang dat mensen denken dat jij niet capabel genoeg bent. Dus er ontstaat een sfeer van wantrouwen.

Er zitten mechanismen in het onderwijs die vandaag de dag niet meer werken. Misschien 120 jaar geleden wel, toen we een industriële samenleving opbouwden. Voor bepaalde disciplines was het wellicht nodig. Maar vandaag de dag gaat dit niet meer op.

 

Ook in de theologie zie je dit gegeven: ooit heeft een Profeet dit gedaan in deze situatie, dus moeten wij dit elke dag herhalen. Terwijl de context, de situatie is veranderd. De vraagstukken veranderen. De tijdsgeest is veranderd. Het bewustzijn in de samenleving verandert. Er is geen eenduidig, geen identiek antwoord op een verschillend probleem. Dus laten we op eigen benen durven staan.

 

Goed. Je hebt dus meer empathische manieren van onderwijs en opvoeding. We gaan kinderen niet afstraffen voor het helpen van elkaar. Of we gaan een keer in de week in een cirkel zitten met de klas en vertellen wat we mooi vinden aan vrede. Daar gaan we het over hebben.

Dat is sympathiek bedoeld, maar kansloos. Het blijft bij het bespreken van de zaken en op z’n mooist zijn 4 op de 100 leerlingen geraakt en herkennen ze zichzelf en elkaar daarin. Maar het is geen structurele manier om onderwijs en opvoeding van vrede nu te geven. Wat dan wel?

 

Is het probleem niet dat we nog altijd in een gespletenheid leven van denken en handelen? Dat er nog altijd verschil is tussen wat we weten en wat we doen? Wat we zeggen en wat we doen. En wat we doen en wat we zeggen? Er is een probleem dat we zien in de politiek en dat de verontwaardiging verklaart van heel veel mensen en met name van jongeren als zij naar de politiek kijken: ‘Jullie zeggen dit en dit, maar we zien dat en dat. Als kind hebben we geleerd over democratie en allerlei waarden, maar als ik me in de politiek verdiep zie ik dat er oorlogen worden gevoerd over olie en andere rijkdommen. En als ik niet uitkijk, raak ik zo mijn vertrouwen kwijt in de samenleving en de politiek en in alle waarden die me mondeling zijn overgedragen.’ Als we tot eenheid komen van ons handelen en ons innerlijk leven, wat we voelen en denken, dan ontstaat er iets anders.

 

Wat ik hier zeg is niets anders dan wat ik van jullie, de ouderen hier, heb geleerd. Jullie zijn onze voorgangers. Jullie hebben je best gedaan om dit universele erfgoed van wijsheid, van gematigdheid, van broederlijkheid levend te houden.

Vandaag is dat erfgoed voor iedereen beschikbaar – of je nu spiritueel bent of a-spiritueel, filosofisch of praktisch van aard, economisch van aard, of niet. Voor iedereen, voor elke mens is dat weggelegd.

Het komt alleen als ora et labora samenvallen, als denken en doen verenigd worden, één zijn. Het gaat om waarden en idealen én het waarmaken daarvan, ook in het onderwijs.

 

Hoe ziet zo’n dag eruit op een school van vrede? Een kind komt op school en vandaag leert het rekenen. Pakken we dan alleen een telraam en daarmee leert het rekenen zodat het na een jaar kan optellen en aftrekken? Maar wat is het doel van rekenen? Is de vaardigheid een doel op zich? Of is de vaardigheid van het rekenen ontstaan om rechtvaardig te zijn in de samenleving?

Ik heb bijvoorbeeld een mand met appels en we zijn met tien kinderen. Hoe gaan we die delen met elkaar? Dan leert het kind rekenen, maar rekenen is verbonden met een deugd. De deugd van delen, van rechtvaardig delen. Van jongs af aan.

Op het moment dat zo’n vaardigheid in ons geheugen wordt gegrift, is deze getrouwd met rechtvaardigheidszin. En dat rekenen wordt uiteindelijk wiskunde. Maar die wiskunde kan niet meer worden ingezet om...

Lees verder


16 mei 2018

Leerlingen van het IJburg College maken werk van het

Samen Leven in Vrede

undefined

AMSTERDAM- Woensdag 16 mei 2018 vindt de eerste Internationale dag van het Samen leven in Vrede plaats. Een groep leerlingen en leraren van het IJburg College hebben samen met het Huis van Vrede ter gelegenheid van deze dag een educatief en interactief programma opgezet voor leerlingen van het IJburg College met als doel de bewustwording met betrekking tot vrede in de samenleving te vergroten. 

Het programma staat in het teken van het samen leven in vrede in Amsterdam, op IJburg en op het IJburg College. De leerlingen gaan hier op een bijzondere (interactieve) manier zelf mee aan de slag, middels de methode van de cirkelwerking. Resultaten en projecten die voortkomen uit de cirkelwerkingen worden door de scholieren gepresenteerd in de Balie, later op de middag.

‘Hoe kan het onderwijs meebouwen aan een cultuur van vrede? Een vrede die niet beperkt is tot de afwezigheid van conflict, maar een vrede die de banden tussen alle burgers versterkt en de scheidslijnen van etniciteit en cultuur overstijgt. Opdat iedere jongere het toekomstperspectief heeft de wereld van morgen te bouwen met de ander en niet tegen de ander’, aldus de organisatie over de intentie van dit programma.

Het programma wordt van 14.00 tot 16.00 uur afgesloten in de Balie, met een vooruitblikkende presentatie van de scholieren en een panelgesprek tussen leerlingen van het IJburg College en o.a. UNESCO, gemeente Amsterdam en het Huis van Vrede van AISA-NGO. De toegang voor het programma in de Balie is gratis toegankelijk voor iedereen. Aanmelden kan via: 16mei2018 [at] gmail.com 

Facebook-eventpage

Persbericht IJburg College maakt werk van Samen leven in vrede 16 mei a.pdf

 

Dit zijn de onderwerpen van de cirkelwerking: [klik op lees verder]

Lees verder


Interview met Sjeik Khaled Bentounes - ENGLISH ondertiteling

Shared Sacred Sites - Gedeelde heilige plaatsen

In this interview, Cheikh Bentounes gives his vision on shared sacred sites, interreligious hospitality, and his project of "International Day of Living Togheter in Peace" that was adopted by the UN in December 2017.

bron: Emmanuel Penicaud, curator Exhibition Shared Sacred Sites


Officieel: Internationale dag van het Samen Leven in Vrede

Resolutie Verenigde Naties: A/RES/72/130

Op vrijdag 8 december 2017 hebben alle 193 VN-lidstaten met consensus besloten om de 16 mei tot Internationale dag van het Samen Leven in Vrede uit te roepen. Klik hier voor de resolutie http://www.un.org 

Deze dag is geïnitieerd met de intentie het Samen Leven in Vrede een impuls te geven in de mensheid. Het was dan ook een gelukszegen te zien dat alle  lidstaten  hebben ingestemd. Dit is dus een gedragen initiatief.

Het houdt echter niet op bij het uitroepen van een internationale dag. Hoe wordt deze dag vorm gegeven, benut en bezield?

In Canada heeft de gemeente Montreal besloten een week te nemen om deze dag te vieren, in Brussel idem dito, in Frankrijk vinden er in verschillende steden activiteiten en ontmoetingen plaats. Zo ook in Duitsland, Zwitserland, Spanje, Algerije, Marokko en vele andere plaatsen. 

Hier in Nederland organiseren we dit jaar gezamenlijk met leerlingen en leerkrachten van het IJburgcollege van Amsterdam bijeenkomsten, workshops en cirkelwerkingen. De bovenbouwklassen (m.u.v. examenklassen) genieten verspreid over april en mei momenten waarin handreikingen en instrumenten worden ontdekt die hen in staat stellen het samen leven in vrede waar te maken met elkaar in de klas, op school, op straat en in de stad. 

 

Klik hier voor de PDF van het 1e programma op het IJburgcollege; gemaakt door de scholieren zelf. 

 

 


De Correspondent wint Prijs voor de Cultuur van Vrede

'De Correspondent wint Prijs voor de Cultuur van Vrede'

'Afgelopen zaterdag 23 september mocht De Correspondent de Prijs voor de Cultuur van Vrede in ontvangst nemen.'

'De prijsuitreiking vormde het hoogtepunt van de Internationale Dag van het Samen Leven, georganiseerd door het Huis van Vrede..''Onze eigen redactiemanager Gwen Martèl nam de prijs in ontvangst'

 

De Nobelprijs voor de Vrede is het niet, en we hadden geen miljoen aan Noorse kronen liggen, maar deze prijs is niet minder gemeend,’ grapte woordvoerder Alaeddine Touhami (22) bij de uitreiking.

‘In De Correspondent zien we een model voor journalistiek dat waarachtig en vrij streeft te werken. Ook stellen we vast dat De Correspondent aandacht besteedt aan het onderzoeken en kenbaar maken van nieuws en ontwikkelingen die het algemeen welzijn dienen. In dat licht vinden wij De Correspondent een journalistiek bedrijven die bijdraagt aan het behalen van de zeventien doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.’

‘Dat zijn doelstellingen die niet gemaakt zijn om als inkt op het papier te blijven, maar om waargemaakt te worden. Deze prijs is een steun in de rug van vele jongeren van verschillende achtergronden voor jullie werk. We zien dat jullie journalistiek bijdraagt aan een cultuur van vrede.’

In een tijd waarin media helaas soms meer symbool staan voor het creëren van polarisatie dan voor wederzijds begrip is het bijzonder om deze prijs te mogen ontvangen.

https://decorrespondent.nl/…/de-corre…/977009628210-96803a2b

 

 

2e Internationale Dag van Vrede en Samen Leven

We nodigen u van harte uit om op zaterdag 23 september 2017 de Internationale dag van Vrede en Samen Leven op te luisteren met uw aanwezigheid.  Op deze dag zal u deelnemen en getuige zijn van debatten, muzikale optredens en activiteiten van sport en kunst. Het is dus ook een geschikte dag voor het hele gezin. Tijdstip van 12:00 tot 18:00 uur. Locatie: het Huis van Vrede in Almere, de Amsterdamweg 1b.

Dit jaar staat de Internationale dag van Vrede en Samen Leven in het teken van de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. In het bijzonder deze vier: 

  • Preventie van radicalisering en terrorisme, Veiligheid en Samen Leven 
  • Duurzame Ontwikkeling, Welzijn en Samen Leven
  • Onderwijs, Culturele diversiteit, Sociale Inclusie en Samen Leven
  • Globalisering, Economische en Culturele Inclusie, Nieuwe Technologie en Samen Leven

De keuze om rondom de bovengenoemde doelstellingen het debat te voeren is evident in onze ogen, omdat  de hele mensheid deze doelstellingen voor ogen heeft. Wat nu rest is om de krachten te bundelen, bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen naar eenieders  draagkracht en anderen te bewegen dat ook te doen. 

*Terugblik: In het jaar 2016 vond de eerste Internationale dag van Vrede en Samen Leven plaats in het Huis van Vrede. Het trok meer dan 300 deelnemers waarvan meer dan 100 jongeren. Deelnemers kwamen uit verschillende streken en landen. Ook heeft het Huis van Vrede dit jaar een bezoek gekregen van de VN-onder Secretaris Generaal, dr. Adama Dieng, op uitnodiging van de bedenker van het Huis van Vrede, Sjeik Khaled Bentounes. 

Houd 23 september in uw agenda vrij. Er volgt binnenkort een gedetailleerd programma waar  we u graag aan zien deelnemen. 

U kan nu al aanmelden via: secretaris@aisanet.nl 

Voor vragen neemt u vooral contact op met: pr@aisanet.nl 

 

Uitnodiging Internationale dag van Vrede en Samen Leven


Mohamed Amine Touhami over de Aarde en de Dag van het Samen Leven

Voorzitter van AISA-Nederland Mohamed Amine Touhami vertelt over zijn droom en die van vele anderen. Over een Cultuur van Vrede, het Betere Samen Leven. Hij vertelt in het kort wat over de onderwerpen die hij heeft besproken gedurende Vier de Aarde, te Denhaag 28 juni 2015.

Teken ook de petitie, 15 Duizend mensen zijn je al voorgegaan.. en deel deze droom: Teken de petitie!


Verlangen naar Vrede

van duister naar LichtTeken de Petitie

Nog nooit is het verlangen naar vrede zo groot geweest. Het dagelijks nieuws laat ons zien dat we leven in een wereld van verandering. De kloof tussen arm en rijk wordt groter. De verhoudingen tussen de rijke landen en ontwikkelingslanden zijn in rep en roer. De sociale en economische problemen ondermijnen de dromen van de nieuwe generaties, terwijl de oudere vaak proberen hun greep te behouden op de beslissingen die gevolgen dragen voor de toekomst.

De cultuur van "ieder voor zich", die een zeldzaam niveau heeft bereikt, bevordert de tegenstrijdigheid tussen individuen en tussen samenlevingen. Deze tegenstrijdigheid leidt tot politieke, sociale en ecologische conflicten die de angsten verhogen. De angst voor de ander, de toekomst, het onbekende, de onbekenden, de verschillende en de angst voor armoede en voor verandering.

Angst wakkert individualiteit aan. Individualiteit vergroot onzekerheid. Onzekerheid vergroot onverdraagzaamheid.

 

Lees verder


Vijf minuten over de Koran

AISA-NGO-lid verteld bij de Moslim Omroep over het werk van AISA-NGO en zijn persoonlijke relatie met de Koran. De Koran als catalysator voor vrede en Samen Leven.
 

 


Forum :: Samen Leven 2013

Dit forum brengt mensen bij elkaar die zich inspannen voor een betere samenleving voor inspiratie - uitwisseling - teamwork.

Op deze dag wordt het thema “Samen Leven” vanuit diverse invalshoeken belicht. De sprekers, panelleden en deelnemers met verschillende achtergronden zullen hun visie delen en voorstellen voordragen ten behoeve van een betere samenleving.

 

Lees verder


ANBI-Status

AISA-NGO heeft van de belastingdienst de ANBI status toegewezen gekregen. 

Hiermee is de vereniging erkend als algemeen nut beogende instelling in Nederland. AISA-NGO heeft door deze toewijzing erkenning gekregen en tegelijkertijd biedt dit belastingvoordeel voor zichzelf en donateurs. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, onder enkele voorwaarden. Giften aan de vereniging komen maximaal ten goede aan het algemeen belang.

De ANBI-status brengt verplichtingen met zich mee, zoals het openbaar maken van de financiële verslagen.  Op deze manier kunnen alle Nederlanders zien waar AISA-NGO zich voor inzet en waar haar inkomsten vandaan komen, alsook aan uitgegeven worden.

Tweede halfjaaroverzicht 1 juli 2016- 31 december 2016

Financieel Jaaroverzicht 2017

RSIN: 816892015

 

 


Vul hieronder het gewenste donatiebedrag in - en klik nadien op de IDeal-knop om te doneren ten behoeve van het Huis van Vrede: