> AISA Nederland

AISA Nederland

Gunter Pauli en sjeik Khaled Bentounes: Economie van Vrede

Lokatie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Tijdstip: 1930-2200

Gunter Pauli en sjeik Khaled Bentounes spreken over de sociale en duurzame economie waar zij aan werken als alternatief voor de huidige economie die tot grote ongelijkheden leidt en zodoende tot ecologische tragedies, menselijke conflicten en oorlog. Een solidaire economie is een duurzame economie waar het samen leven in vrede kern-uitgangspunt is: welvaart en welzijn gelijkmatig delen over alle mensen van de wereld. In harmonie met de natuur.

 

Meld u aan via deze link: https://dezwijger.nl/programma/de-blauwe-economie-circulair-en-solidair

   Afdrukken Afdrukken   

ANBI-Status

AISA-NGO heeft van de belastingdienst de ANBI status toegewezen gekregen. 

Hiermee is de vereniging erkend als algemeen nut beogende instelling in Nederland. AISA-NGO heeft door deze toewijzing erkenning gekregen en tegelijkertijd biedt dit belastingvoordeel voor zichzelf en donateurs. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, onder enkele voorwaarden. Giften aan de vereniging komen maximaal ten goede aan het algemeen belang.

De ANBI-status brengt verplichtingen met zich mee, zoals het openbaar maken van de financiële verslagen.  Op deze manier kunnen alle Nederlanders zien waar AISA-NGO zich voor inzet en waar haar inkomsten vandaan komen, alsook aan uitgegeven worden.

Financieel eerste halfjaaroverzicht 2019

Financieel jaaroverzicht 2018

Tweede halfjaaroverzicht 1 juli 2016- 31 december 2016

Financieel Jaaroverzicht 2017

RSIN: 816892015

 

 

   Afdrukken Afdrukken   

De Internationale Alawiyya Soefi Vereniging

AISA-International NGO is een spirituele organisatie die bij de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) van de Verenigde Naties de status heeft als bijzonder raadgever.

Forum :: Samen Leven 2013

AISA draagt bij aan de spirituele en ethische kwesties in het inspireren en versterken 

van het samenleven tussen verscheidene beschavingen en religies. Zij handelt ernaar begrip op te wekken voor de principes van gelijkheid van geslacht, non-discriminatie, van culturele en sociale vooruitgang en die te vergemakkelijken; het begunstigen van een Cultuur van Vrede en de bestrijding van armoede te bevorderen.

AISA stimuleert de culturele samenwerking, de broederschap en het wederzijdse begrip tussen de menselijke religies en spiritualiteiten. Ze wil een hindernis zijn voor het fundamentalisme en religieuze oorlogen om uiteindelijk een rechtvaardiger en meer solidaire wereld ten dienst van de mensheid te helpen creëren.
   Afdrukken Afdrukken   
Lees verder

Sous rubrique

Vul hieronder het gewenste donatiebedrag in - en klik nadien op de IDeal-knop om te doneren ten behoeve van het Huis van Vrede: