> Wat kun jij doen

Wat kun jij doen

Crowdfunding: Help ons de ¤7000,- te halen voor het Huis van Vrede in Almere

Het Huis van Vrede is een initiatief vanuit AISA-NGO (de internationale soefi vereniging alawiyya) en scoutinggroep De Cirkel uit Almere. Het doel van het Huis van Vredeis om voor verschillende leeftijdsgroepen van alle diverse afkomsten activiteiten en ontmoetingen te organiseren die het samen leven in een cultuur van vrede mogelijk maken en overdragen. Luister hier naar het interview met een van de initiatiefnemers Amin Touhami bij omroep Flevoland over het Huis van Vrede.

Uw steun is naast een financiële ook een morele, die zal bewijzen dat er behoefte is aan een cultuur van vrede die de mensen bindt en kinderen perspectief biedt.

Voor de kinderen en jongeren zijn er reguliere scoutingbijeenkomsten en bijzondere scoutingactiviteiten. Deze stellen hen in staat zichzelf te ontplooien, samen te werken met de ander en een houding dat altijd de harmonie zoekt met de natuur, de wereld en zichzelf. Voor de (jong)volwassenen en ouderen worden er debatten, trainingen en bijeenkomsten georganiseerd. Dat zijn bijvoorbeeld interculturele debatten, dialogen, cirkelwerking en studies die maatschappelijke thema’s aankaarten in het licht van universele wijsheden.

Het Huis heeft ook kunstprojecten zoals het mozaïek dat het hele Huis van Vrede zal omgeven. Ook zal er een moestuin aangelegd worden waar jong en oud van heinde en verre aan kan deelnemen om gezamenlijk de vruchten ervan te kunnen oogsten.

We voeren deze crowdfundingcampagne om het Huis van Vrede te helpen realiseren. Het gebouw is er al, nu gaan we alles in het werk stellen om dat op te knappen en te kunnen starten met onze activiteiten om zo bij te kunnen dragen aan een cultuur van vrede die de mensen bindt en kinderen perspectief biedt.

 

.

   Afdrukken Afdrukken   

Radio-interview: Bouw mee aan het Huis van Vrede

Uw donaties zijn welkom op de volgende rekening: (ANBI- Fiscaal aftrekbaar)

NL 26 ABNA 04 73 15 59 07 ten name van AISA-NGO o.v.v. Huis van Vrede

Het Huis van Vrede onderscheidt zich van andere ruimtes in Almere vanwege het open karakter en de diversiteit aan activiteiten van kunst, cultuur, maatschappij en natuur. Het Huis heeft tot doel meer sociale harmonie te realiseren tussen mensen met een  verschillende achtergrond, leeftijd ,sociaal economische status en levensbeschouwing.

Ook is het Huis de basis voor de scoutingactiviteiten van scouting de Cirkel. 
De scouting heeft tot doel om kinderen te leren samenwerken, respect te hebben voor anderen en om hen zelfvertrouwen te bieden. De kinderen ontwikkelen zich door middel van de diverse activiteiten tot zelfstandige mensen en ze krijgen de ruimte om te ontdekken en te leren.

Het zijn de mensen die van een huis een thuis maken. Het Huis van Vrede is uniek, omdat het een plek is waar mensen en organisaties samenkomen die zich inzetten voor meer wederzijds begrip, meer emancipatie en culturele ontplooiing. Hierdoor brengt het Huis deze mensen en krachten samen, zodat zij de samenleving verrijken met positieve daden en inzichten. Het vrijwillig inzetten voor betere samenleving wordt een organische verlengde van de bewoners van Vrede.

 Het Huis bevordert initiatieven ten behoeve van het algemeen welzijn. Als er thema’s zijn waar de samenleving tegenaan loopt dan initieert het Huis evenementen die de maatschappelijke problemen belicht met als doel tot duurzame oplossingen te komen in het belang van een cultuur van vrede. 

 

Hieronder kunt u het interview beluisteren over het Huis van Vrede. Voorzitter Mohamed Amine Touhami voert het woord.

   Afdrukken Afdrukken   

Sous rubrique

Vul hieronder het gewenste donatiebedrag in - en klik nadien op de IDeal-knop om te doneren ten behoeve van het Huis van Vrede: