Actie

Hamza Kailani Forum 4 november 2018

Hamza Kailani Forum 4 november 2018

Van harte willen wij u uitnodigen voor de eerste bijeenkomst van het Hamza Kailani Forum voor het Samenleven in Vrede. Jaarlijks hopen we rond de geboortdag van Hamza een bijeenkomst te organiseren waarin we, in zijn geest, verder gaan met zijn werk van verbinding en vrede.

Omdat het de eerste keer is dat een dergelijke bijeenkomst georganiseerd wordt, zullen we enerzijds stil staan bij de persoon van Hamza; zijn werk en zijn drijfveren. Anderzijds willen we deze dag samen op zoek gaan naar wat het forum zou kunnen betekenen: Hoe kan het Hamza Kailani Forum praktisch gaan bijdragen aan een Samenleven in Vrede? Er zullen sprekers zijn uit de 3 monotheïstische tradities (Jodendom, Christendom en Islam), maar er zal ook gelegenheid zijn met elkaar in gesprek te gaan en eigen ideeën en inzichten naar voren te brengen.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op zondag 4 november a.s. in het Huis van Vrede in Almere. De ontvangst is vanaf 13.30; het programma loopt van 14.00 – 17.00 met een evt. uitloop tot 17.30. Nadere info m.b.t. (openbaar) vervoer, locatie en programmering volgen in oktober.

U kunt zich alvast opgeven voor deze bijeenkomst via KailaniForum@gmail.com  Of u Hamza persoonlijk gekend heeft, of dat u zich gewoon verbonden weet met een Samenleven in Vrede; in alle gevallen bent u van harte welkom om mee te komen horen, spreken, denken en doen!

Namens de organisatoren graag tot ziens op 4 november!

Alaeddine Touhami
Francien van Overbeeke-Rippen
Ruth Rozeboom

   Afdrukken Afdrukken   

Vul hieronder het gewenste donatiebedrag in - en klik nadien op de IDeal-knop om te doneren ten behoeve van het Huis van Vrede: